Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2011 / 2012 > EU/EØS-forvaltning

EU/EØS-forvaltning

Studium: Master i Public Administration (MPA) - moderne forvaltning
Studiepoeng: 15
Emnekode: PAD 3002/1
Semester: Høst 2011
Antall studenter: 15
År i studieløpet: Andre studieår
Emne ansvarlig: Norav Veggeland
Grad: Master

Pensum kan kjøpes hos: SINN Bok | bok.lillehammer@sopp.no

Obligatorisk pensum

Cini, Michelle and Nieves Pérez-Solórzano Borragán (2010): European Union Politics. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press. 435 sider

Claes, Dag Harald og Førland, Tor Egil (2010): EU mellomstatlig samarbeid og politisk system. 3. utg. Oslo: Gyldendal Akademisk. 230 sider

Austvik, Ole Gunnar (2010): "Internasjonal politisk økonomi", i Kalnes, Austvik og Sørlie Røhr (red.): Internasjonale relasjoner. Oslo: Cappelen. 40 sider

Veggeland, Noralv (2010): "Om hvordan den regulerende stat bygges", i Veggeland: Den nye reguleringsstaten. Idébrytninger og styringskonflikter. Oslo: Gyldendal Akademisk. 48 sider

Austvik, Ole Gunnar og Claes, Dag Harald (2011): EØS-avtalen og norsk energipolitikk. Europautredningen. Kan hentes ut fra nettet. 50 sider

Austvik, Ole Gunnar, 2002: Internasjonal handel og økonomisk integrasjon. Oslo: Gyldendal akademiske. Pp. 15-24, 193-215, 280-302, 305-324, 334-346, 353-380. 116 sider

Sist oppdatert: Eva Marie Sandhaugen 26.08.2011
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L