Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > 1EXFAC1/1

Examen facultatum I, Fellesdel i vitenskapsteori og metode

Emnekode: 1EXFAC1/1

Semester: Høst
Antall studenter: 50
Emne ansvarlig: Trond Gansmo Jakobsen

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Okasha, S. (2016). Philosophy of Science : A very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, s. 1-57, s. 77-94  (om spørsmålet «hva er vitenskap?», om vitenskapelig argumentasjon, om vitenskapelige forklaringer, om Thomas Kuhn).

Thornquist, E. (2003). Vitenskapsfilosofi og vitenskapsteori for helsefag. Bergen: Fagbokforlaget, s. 7-16, s. 49-115, s. 134-190 (om logisk empirisme, fenomenologi og hermeneutikk).

Sammenlagt: 204 sider.

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

*Brown, E. (1995). Fra Vitenskapsfilosofi. Bergen: Sigma forlag, s. 135-161 (Om Karl Popper).

*Grimen, H. (2004). Samfunnsvitenskapelige tenkemåter. (3. utg.). Oslo: Universitertsforlaget, s. 266-288 (om metodologisk individualisme og kollektivisme)

*Resnik, D. B.  (1998). The Ethics of Science : An Introduction. London og New York: Routledge, kap 1, s. 1-13, kap 2, s. 14-33, kap 4, s. 55-73 (om forskningsetikk).

Kompendium sammenlagt:  97  sider.

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L