Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > 1HELSE/2

Helserett

Emnekode: 1HELSE/2

Semester: Høst /Vår
Antall studenter: 60
Emne ansvarlig: Marion Holthe Hirst

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Bente Ohnstad: Velferd, rettssikkerhet og personvern, Oslo 2011

Kjønstad og Syse: Velferdsrett I, 6. utg. Oslo 2017 

Kjønstad og Syse: Velferdsrett II, 5. utg. Oslo 2017

Anne Kjersti Befring: Helse- og omsorgsrett, Cappelen Damm, Oslo 2017

Anne Kjersti Befring, Morten Kjelland og Aslak Syse: Sentrale helserettslige emner. 1. utg. Oslo 2016

 

I tillegg må alle studenter ha nyeste lovsamling (Aslak Syse, Gyldendal Akademisk.  Lovsamling for helse- og sosialsektoren 2016 - 2017, (Oslo 2016)

Supplerende

Bente Ohnstad: Innføring i juss for helse- og sosialarbeidere. 5. utg. Bergen 2013
Anne Kjersti Befring og Bente Ohnstad: Helsepersonelloven med kommentarer, 4. utg., Bergen 2017

Aslak Syse: Pasient- og brukerrettighetsloven med kommentarer, 4. utg. Oslo 2015 
Aslak Syse: Psykisk helsevernloven, 3. utg. Oslo 2016

Marion Hirst og Sven Ivar Lønneid: Arbeidsrett i et nøtteskall. Oslo 2015

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L