Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > 1ØKRÅ/1

Økonomisk rådgiving

Emnekode: 1ØKRÅ/1

Semester: Høst /Vår
Antall studenter: 35
Emne ansvarlig: Liv Randi Roland

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Boe, Erik (2012).Grunnleggende juridisk metode. En introduksjon til rett og rettstenkning (3. utg.). Oslo: Universitetsforlaget. NB: Ikke kapittel 23 og 24.

Kahrs, Torleif (2015).Gjeldsrådgivning. Sosialfaglige perspektiver på gjeldssaker i NAV (2. utg.). Oslo: Gyldendal.

Kjønstad, Asbjørn og Syse, Aslak, medforfattere: Ragnhild Collin-Hansen ... [et al.] (2017). Velferdsrett II–barnevern- og sosialrett. (5. utg.).Oslo: Gyldendal. Kapitel 4 – taushetsplikt. Boka anbefales anskaffet fordi den inneholder flere relevante områder.

Rokhaug, Egil (2014).Gjeldsrådgivning og gjeldsordning (5. utg.). Eget forlag.

Kapittel 2

Kapittel 4

Kapittel 6-9

Kapittel 10 (unntatt 10.4 og 10.6)

Kapittel 11 (unntatt 11.3.4)

Kapittel 12 -13

Solstad, Asgeir (2011). Pengene og livet: økonomisk rådgivning i sosialt arbeid (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget. KOMMER I NY UTGAVE JULI 2017

Oppslagsverk (obligatorisk):

Norges lover. Siste utgave og/eller tilgang til Lovdata. https://lovdata.no

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Borgeraas E., Poppe C., Lavik R (2016). Consuming the Home. Walking the Thin Line between Welfare and Catastrophe. Italian Sociological Review, 2016, 6, 1. pp. 87 – 111.  http://dx.doi.org/10.13136/isr.v6i1.124

*Brumoen, Hallgeir (2007).Vanen, viljen og valget. Oslo: Gyldendal. Kap. 5, kap. 7 og side 228, 229 og 230.

*Dysthe O., Hertzberg F. & Hoel L. T (2010). Oppgaveskriving – korte oppgaver. Kapittel 7 i Skrive for å lære – Skriving i høyere utdanning(2. utg.). Oslo: Abstrakt forlag.

*Kokkin, Judy (2005). Megling og økonomisk rådgivning – roller i yrkesrollen. Utdrag fra kapittel 7 i Profesjonelt sosialt arbeid(2. utg.) (s. 231 – 246). Oslo: Universitetsforlaget.

*Olsen, Lars Even (2004). Samtalen som tankevekkende prosess – Om systemisk praksis i sosialt arbeid. Kapittel 3 i Lindbæk (red), Kommunikasjonsverksted i sosialt arbeid. Bergen: Høyskoleforlaget.

*Poppe, Christian (2009). Fornuftig overforbruk - fins det?. I: Finansiella kriser - betalingssystem och skuldförhållanden. Stockholm: Iustus Förlag. S. 145-165

*Poppe C., Lavik R., Borgeraas E (2015). The dangers of borrowing in the age of financialization. Acta Sociologica 2015, pp. 1 – 14. http://doi: 10.1177/0001699315608923

*Rokhaug, Egil (2015).Gjeldsordningsloven i teori og praksis (3. utgave).  Karmøy: Alpha Forlag. Kapittel 2.3.4 – 3.2.6 (side 85 – 89) og kapittel 6.3.1 – 6.3.7 (side 265 – 321).

Supplerende

Bunæs, Runa m.fl. (2009). Tvangsfullbyrdelse og gjeldsordning. Universitetsforlaget.

Rokhaug, Egil (2015). Gjeldsordningsloven i teori og praksis. 3. utgave. Karmøy: Alpha Forlag. NB: ca 60 sider av boken er inne på pensum i kompendium.

Dahlberg, T.M og Reardon, F.M. Et lys i tunellen. Integrerte løp ved gjeldsproblematikk og sammensatte behov (2016). Trondheim Kommune. NAV

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L