Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > 2RELØSKA

LøPe Lønnsarbeid

Emnekode: 2RELØSKA

Semester: Høst
Antall studenter: 50
Emne ansvarlig: Christian Krogh

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Backer, Jan L. og Simen Lium (2016). Pensjoner i et nøtteskall. Oslo: Gyldendal juridisk. ISBN: 978-82-05-47755-1

Fallan, Lars (2017). Innføring i skatterett 2017-2018 Oslo: Gyldendal Akademiske. ISBN: 9788205500761

(Ny utgave av Fallan sin skatterettsbok pleier å komme tidlig på høsten, oppjustert med de siste endringene i kurset. Av den grunn vent med å kjøpe Fallan sin lærebok inntil første samling.)

Havstein, Bjørgun; Kvalvik, Kent M.E.; Moen, Tove-Gunn; (2017), Regnskapsorganisering: virksomhetsstyring og intern kontroll, ISBN: 978 820 2511 777, Cappelen Damm Akademiske.

Havstein, Bjørgunn og Moen, Tove-Gunn (2010). Finansregnskap – grunnleggende teori og bokføring. 3. utg. Bergen Fagbokforlaget. ISBN: 9788245009712

Norges Lover – 1687 – 2016 Studentutgaven (2017). Fagbokforlaget. ISBN:9788245021219

Supplerende

Et alternativ til Norges Lover 1687-2016 kan være å kjøpe Skattelovsamlingen til Ole Gjems-Onstad, men vær oppmerksom på at hvis du planlegger å ta kurset LøPe Personalarbeid så vil du måtte kjøpe inn Norges Lover siste utgave. Dersom du kun skal ta kurset LøPe Lønnsarbeid vil Skattelovsamlingen til Ole Gjems-Onstad være et godt alternativ.:

Gjems-Onstad, Ole (2017), Skattelovsamlingen 2016-2017 Studentutgave, 27. utg. Gyldendal. ISBN/EAN: 9788205502468

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L