Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > BÆR1001/1

Bærekraftig samfunn - nye perspektiver på utvikling, utdanning, menneske og miljø

Emnekode: BÆR1001/1

Semester: Vår
Antall studenter: 75
Emne ansvarlig: Trond Gansmo Jakobsen

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Ariansen, Per (1992). Miljøfilosofi. Oslo: Universitetsforlaget. Kap 6, 7, 8, 9 (ca 100 s.) (Også tilgjengelig på nettet)

Barry, John. (2007). Environment and Social Theory. Routledge (2nd ed.), Kap. 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 (ca 150 s.)

Bhaskar, R., Høyer, K. G., & Næss, P. (2012). Ecophilosophy in a world of crisis: critical realism and the Nordic contributions. London: Routledge. Kap 4 og 13.

Jakobsen, Trond Gansmo (2005). Økofilosofi – økologi, evolusjonsteori og transformativ læring. Trondheim: Tapir akademisk forlag. Kap. 1, 2, 3 (s. 113-123), 5, 6 (230-238), 7 (tils. ca 160 s.)

Sterling, Stephen (2001). Sustainable education : re-visioning learning and change. Totnes : Green Books for the Schumacher Society. (hele boka ca 80 s.)

Stryken, Arne C. (2000). Bærekraft og naturbruk: naturforvaltning fra miljøetikk til praktisk politikk. Oslo : Topografisk forl. Kap. 1, 3, 4, 5, 8, 9 (150 s.)

Stryken, Arne C. (2013). Klimahistorie og klimapolitikk. Oslo : Dreyer. kap. 1, 2, 12, 15, 17, 18, 19

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

*White, L. (1967). The Historical Roots of Our Ecologic Crisis. Science, 155(3767), 1203-1207.

*Cook, F. (1989). The Jewel Net of Indra. I  J. B. Callicott & R. T. Ames (eds), Nature in Asian Traditions of Thought (s.  213 – 230). Albany: State University of New York Press.

*Ariansen, P. (1996). Vitenskap og miljø - miljøkrise, vitenskap og verdi. I O. Wormnæs m.fl.,Vitenskap - enhet og mangfold (s. 321-339). Oslo: Ad notam Gyldendal.

*Kronlid, D. (2005). Tre miljöetiska perspektiv på återutsättning av fisk. I Miljöetik i praktiken  (s. 43-68). Lund: Studentlitteratur.

*Næss, A. (1986). The Deep Ecological Movement: Some Philosophical Aspects. Philosophical Inquiry, 8(1/2), 10-31.

*Næss, A. (2008). Økosofi T: selv-realisering. I P.I. Haukeland (red.), Dyp glede (s. 154 - 165). Oslo: Flux.                                                           

*Næss, A. (2008). Naturens egenverdi og de vakre handlingers etikk. I P.I. Haukeland (red.), Dyp glede (s. 184-193). Oslo: Flux.          

*Ingebrigtsen, S. & Jakobsen, O.D. (2004). Økonomi, natur og kultur : Ny økonomi på et filosofisk grunnlag (kap. 1 og 2, s. 9-22, 23-38). Oslo: Abstrakt forlag.

*O'Sullivan, E., & Taylor, M. M. (2004). Glimpses of an Ecological Consciousness. I E.V O’Sullivan & M.M. Taylor (eds.), Learning Toward an Ecological Consciousness : Selected Transformative Practices (s. 5-23) . New York: Palgrave Macmillan.

*Jakobsen, T.G. (2009, 29. september). Akademia og miljøproblemene, GD.

Dokumenter

  1. The Earth Charter
  2. Teaching Sustainability with the Earth Charter
  3. The UN Decade of Education for Sustainable Development (2005-2014)  Framework for the UN DESD International Implementation Scheme

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L