Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > BVP2006/2

Praksis og fordypningstemaer

Emnekode: BVP2006/2

Semester: Høst
Antall studenter: 90
Emne ansvarlig: Hege Jordet og Mette Ringvoll

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Fekjær, S.B. (2016). Statistikk i praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk. 100 s.

Herberg, E. B. og Johannesdottir, H.(2007). Kunnskap og læring i praksis: fra student til profesjonell sosialarbeider. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 3 - 7. 108 s. 

Haavind, H. og Øvreeide, H. (red.) 2016). Barn og unge i psykoterapi. Bind 1. Oslo: Gyldendal akademisk. Kap. 1, 2, 3, 4 og 5. 120 s.

Haavind, H. og Øvreeide, H. (red.) 2016). Barn og unge i psykoterapi. Bind 2. Oslo: Gyldendal akademisk. Kap. 1, 2, 3, 4 og 7. 140 s.

Killèn, K. (2012). Profesjonell utvikling og faglig veiledning: et fellesfaglig perspektiv (4. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk.  Kap. 1, 2, 3, 4 og 8. 109 s.

Moen, G. L. (2016). Jeg trenger noen å være glad i. Oslo: Cappelen Damm. 152 s.

Nordby, H. (m.fl.) (2013). Etikk i barnevern. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap 9. 34 s.

Olkowska, A. og Landmark, B. (red.) (2016). Miljøterapi – Prinsipper, perspektiver og praksis. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12 og 13. 150 sider

Rugkåsa, M., Ylvisaker, S. og Eide, K. (2017). Barnevern i et minoritetsperspektiv – Sosialt arbeid med barn og familier. Oslo: Gyldendal akademisk. 100 s.

Garvik, M., Paulsen, V. og Berg, B. (2016). Barnevernets rolle i bosetting og oppfølging av enslige mindreårige flyktninger. (NTNU Samfunnsforskning) 95 s. https://www.bufdir.no/global/NTNU_2016_Barnevernets_rolle_i_bosetting_og_oppfolging_av_enslige_mindrearige_flyktninger.pdf

Supplerende

RVTS sør Traumebevisst ordlistehttp://www.traumebevisst.no/ordliste/

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L