Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > FFV1007/1

Film- og fjernsynsbransjen

Emnekode: FFV1007/1

Semester: Høst
Antall studenter: 40
Emne ansvarlig: Audun Engelstad

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Bok:

Bakøy, Eva, Tore Helseth og Roel Puijk, red. (2016). Bak kamera: norsk film og TV i et produksjonsperspektiv. Oplandske bokforlag, ss. 29-64, 77-106, 121-154, 177-196 (116 sider)

MELDINGER:

Meld. St. 38 (2014-2015) Open og opplyst. Allmennkringkasting og mediemangfald. Kapittel 2-3, 9-10 og 12 (48 sider) Tilgjengelig (open access): https://www.regjeringen.no/contentassets/98dcafb6544e4161b32b5c2e8b978d20/nn-no/pdfs/stm201420150038000dddpdfs.pdf

Meld. St. 30 (2014-2015) En framtidsrettet filmpolitikk. Kapittel 2-5 (46 sider). Tilgjengelig (open access): 

https://www.regjeringen.no/contentassets/7a2bd58ee37f45609e7cb1c58240bfe1/no/pdfs/stm201420150030000dddpdfs.pdf

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Introduksjonstekster:

Havens, Timothy & Amanda Lotz (2012) «Key concepts in media industry studies». I: Understanding Media Industries. New York: Oxford University Press. Side 1-26 (26 sider)

Napoli, Philip M. (2009) «Media Economics and the Study of Media Industries». I J. Holt & A. Perren (red.) Media Industries. History, Theory, and Method. Wiley-Blackwell. Sider 161-170 (9 sider)

 

Filmbransjen:

Andersson, Nina B. (2011) «Innledning». I Filmens hjerte – Produksjonskontoret. Bergen: Fagbokforlaget. Side 9-32 (23 sider)

Bakøy, Eva (2012). ”Kvalitet, filmkonsulenten og ’dritten i midten’.” I: Eva Bakøy & Roel Puijk (red.), Kvalitet i praksis.Film, fjernsyn og foto. IJ-forlaget, s. 15-42 (27 sider)

 

TV-bransjen:

Rinde, Sissel (2006) «Store forhåpninger. Enterprise-kanalen TV 2». I: Gunn Enli, Trine Syvertsen & Susanne Østby Sæther (red.) Et hjem for oss – et hjem for deg? Analyser av TV 2 1992-2002. Kristiansand: IJ-forlaget. Side 227-241 (14 sider)

 

Filmens verdikjede:

Bloore, Peter (2013) «Show me the money. The business of film and the value chain». I: The Screenplay Business. Managing creativity and script development in the film industry. London: Routledge. Side 30-51 (21 sider)

 

Fjernsynets verdikjede:

Moran, Albert (2015) «Television program formats: Their making and meadning». I: M. Alvardo, M. Buonanno, H. Gray & T. Miller (red.) The SAGE Handbook of Television Studies. London: Sage Publications. Side 205-225 (20 sider).

Krumsvik, Arne & Vilde Schanke Sundet (2011) «Etablerte medier og deres forutsetninger for fortjeneste: En komparativ analyse av konkurranseforholdene i norsk avis-, radio- og fjernsynsbransje». I Norsk medietidsskrift, vol. 3:18; 188-214 (26 sider).'

 

Filmdistribusjon:

Crisp, Virgina (2015) «Formal Film Distribution». I: Film Distribution in the Digital Age. Pirates and Professionals. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Side 16-32 (16 sider).

Blystad, Espen Seip & Lene Løken (2008) «Publikums kinovaner – bevegelser og trender». I: Ove Solum & Dag Asbjørnsen (red.) Film og kino. Den norske modellen. Oslo: Unipub. 119-150 (31 sider).

Asbjørnsen, Dag & Ove Solum (2013) «En film- og kinodistribusjon i forandring». I: Ove Solum (red.) Film til folket. Oslo: Akademika forlag. Side 237-256 (19 sider).

 

Fjernsynsdistribusjon:

Nordås, Frode (2015) «Webkringkasting – til nye sjåarar på YouTube». I: Robert W. Vaagan & Jens Barland (red.) Entreprenørskap og ledelse i media. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Side 63-83 (20 sider).

Ihlebæk, Karoline, Trine Syvertsen & Espen Ytreberg (2011) «Farvel til mangfoldet? Endringer i norske tv-kanalers programlegging og sendeskjema etter digitaliseringen». I Norsk medietidsskrift, vol. 3:18; 217-239. (22 sider)

 

Filmpolitikk:

De Vinck, Sophie & Caroline Pauwels (2015) «Beyond Borders and into the Digital Era: Future-proofing European-level Film Support Schemes». I: Ib Bondebjerg, Eva Redvall & Andrew Higson (red.) European Cinema and Television. Cultural Policy and Everyday Life. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Side 102-123 (21 sider)

Enerhaug, Marit Falkum & Håkon Larsen (2013) «Norsk filmpolitikk på 2000-tallet. Omstrukturering av ein bransje i vekst». I Nordisk kulturpolitisk tidsskrift, vol. 16:1; 25-43 (18 sider).

Engelstad, Audun (2005). ”Bruddenes lange linje. Norsk filmforvaltning gjennom to tiår.” I: Nordicom Information, nr. 2/2005, s. 17-26

 

Kringkastingspolitikk:

Syvertsen, Trine (2004). ”Det mediepolitiske apparatet.” I: Mediemangfold. IJ-forlaget, s. 127-155

Wheeler, Mark (2007). ”Whither cultural diversity: The European union's market vision for the review of television without frontiers directive.” I: European studies: A journal of European culture, history & politics, nr. 1/2007, s. 227-249

 

Filmfestivaler:

Wong, Cindy H. (2011) «Film Festivals and Film Industries». I: Film Festivals: Culture. People, and Power on the Global Screen. New Brunswick: Rutgers University Press. Side 129-158 (29 sider)

 

Regionalisering:

Bjerkeland, Ingvild (2015) «The Rise of the Regions. Norwegian film policy and the new regional cinema». I: Nordisk kulturpolitisk tidsskrift, vol. 18:1; 125-142 (17 sider)

Hedling, Olof (2010). "The Regional Turn. Developments in Scandinavian film productions" I: Mariah Larsson & Anders Marklund, red., Swedish Film. An introduction and a reader. Nordic Academic Press, s. 334-345

 

Tv-drama, kvalitet og mangfold

Bondebjerg, Ib & Eva Novrup Redvall (2015) «Breaking Boarders. The International Success of Danish Television drama». I: Ib Bondebjerg, Eva N. Redvall & Andrew Higson (red.) European Cinema and Television. Cultural Policy and Everyday Life. New York: Palgrave MacMillian. Side 214-238 (24 sider)

Lavik, Erlend (2015) Forfatterskap i TV-drama. Showrunnermodellen, One Vision – og Kampen for tilværelsen. Oslo: Universitetsforlaget. Ss. 44-52 (8 sider). Tilgjengelig (open access): https://bora.uib.no/handle/1956/1170

Astrupgaard, Cecilie og Lai, Signe Sophus (2016): “Seernes favoritserier – genrer, narrativer og kulturmøder.” Kosmorama #263 (Tilgjengelig open access): http://www.kosmorama.org/Artikler/Seernes-favoritserier.aspx

Supplerende

Jostein Ryssevik, mfl., (2013). Hodet over vannet. En kartlegging av norske filmfestivaler. Ideas2evidence rapport 8/2013, 1-63

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L