Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > GPD1001/2

Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid

Emnekode: GPD1001/2

Semester: Høst /Vår
Antall studenter: 50
Emne ansvarlig: Kari Skjaker (K-skjake@online.no)

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Befring, Edvard (2012). Skolen for barnas beste: Kvalitetsvilkår for oppvekst, læring og utvikling. Oslo: Det Norske Samlaget. ISBN 9788252161632

Bø, Inge (2012). Barnet og de andre (4.utgave) Oslo: Universitetsforlaget. 9788215019253 (336 sider)

Dysthe, Olga. Hertzberg, Frøydis. Hoel, Torlaug L. (2010). Skrive for å lære. Skriving i høgere utdanning. Oslo: Abstrakt forlag (200 sider). ISBN 9788279350156

Imsen, Gunn (2011). Hva er pedagogikk? Oslo: Universitetsforlaget. (134 sider) ISBN 9788215014906                          

Imsen, Gunn (2014). Elevens verden (5.  utg.). Oslo: Universitetsforlaget. ISBN    978821502383                             

Johnson, David W., Johnson, Roger T., Haugaløkken, Ove K. & Aakervik Aage (2006). Samarbeid i skolen. Pedagogisk utvikling - samspill mellom mennesker (4. utg.). Namsos: Pedagogisk psykologisk forlag.  (155 sider) ISBN978 82 7767 083 6

Lyngsnes, Kitt og Rismark Marit (2014). Didaktisk arbeid (3.utgave). Oslo: Gyldendal Akademiske (200 sider) ISBN 9788205447103

Pettersen, Roar C. (2005). Problembasert læring - for studenten. Oslo: Universitetsforlaget (Kap.1, 3, 4, 5 og 6) (117 sider) ISBN 9788215007502

Thuen, Harald (2017). Den norske skolen. Utdanningssystemets historie. Oslo: Abstrakt forlag.ISBN: 978-82-7935-389-8 (286 sider)

Øia, Tormod og Fauske Halvor (2010). Oppvekst i Norge (2. utgave). Oslo: Abstrakt forlag AS ISBN 9788279352921

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L