Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > IDR1016/1

Anatomi og bevegelseslære

Emnekode: IDR1016/1

Semester: Høst
Antall studenter: 90
Emne ansvarlig: Anne Mette Rustaden

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Dahl Hans A. og Rinvik Eric. Menneskets funksjonelle anatomi. Cappelen, Oslo, 3. utgave, 2010, 782 sider.

Pensum: Kapittel 1,8,9,11,12,17,18,20,21 og følgende sider fra kapittel 31: 705-713, 718-724 og 727-734 (285 sider).

ISBN: 978-82-02-31632-7.

 

Raastad Truls, Paulsen Gøran, Refsnes Per Egil, Rønnestad Bent R og Wisnes Alexander R. Styrketrening- i teori og praksis. Gyldendal Norsk Forlag AS 2010, 560 sider.

Pensum: Kapittel 1,2,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28 (191 sider).

ISBN: 978-82-05-38219-0.

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Anatomi

*Vegge, Geir. 2008. Funksjonsnavn muskler, 1 side

*Wirhed. 1982. Anatomi og bevægelseslære i idræt. Djurs gruppen Auning, s.120-131

Lieber RL and Fridén J. 2001.Clinical Significance of Skeletal Muscle Architecture. Clinical orthopaedics and related research. Number 383, pp. 140–151

Thom J.M., Morse C.I., Birch K.M., Narici M.V. 2007. Influence of muscle architecture on the torque and power–velocity characteristics of young and elderly men. Eur J Appl Physiol (2007) 100:613–619  

*Aquino CF, Fonseca ST, Gonçalves GG, Silva PL, Ocarino JM, Mancini MC. 2010. Stretching versus strength training in lengthened position in subjects with tight hamstring muscles: a randomized controlled trial. Manual Therapy. 2010 Feb;15(1):26-31. Epub 2009 Jul 25

Mekanikk og prinsipper for hensiktsmessige bevegelser

*Gjerset Asbjørn, Haugen Kjell og Holmstad Per. 2006. Treningslære. Gyldendal forlag, s.523-538 og 543-546

*Holand Aasmund. 2008. Bevegelsens årsak: Elementær innføring i mekanikk og bevegelsesanalyse. Cappelen forlag, s.17-25 og s. 61-67

*Renstrøm Reidun. 2007. Kraft og bevegelse: Innføring i mekanikk. Høyskoleforlaget, s.46-48, 112-116, 150-159, 164-167. 

*Tveit Per. 1987. Bevegelseslære. Universitetsforlaget AS, s.34-37, midt på s.71-75 og s.108-112

 

Tekniske bevegelsesløsninger

Løp

Lieberman Daniel E1, Madhusudhan Venkadesan 2, William A. Werbel3, Adam I. Daoud1*, Susan D’Andrea4, Irene S. Davis 5, Robert Ojiambo Mang’Eni 6,7 & Yannis Pitsiladis 6,7.2010. Foot strike patterns and collision forces in habitually barefoot versus shod runners. Nature Vol 463|28 January 2010| doi:10.1038/nature08723, 6 sider

Lee SS, Piazza SJ. 2009. Built for speed: musculoskeletal structure and sprinting ability. J Exp Biol. 2009 Nov;212(Pt 22):3700-7.

 

Langrenn

*Dybendahl Hartz, Trude. 2007. Større skiglede med bedre teknikk. Kagge forlag, s. 84-86 og 88 (dobbelttak)

*Nilsson Johnny. 2009. Längdåkning i klassisk stil: Dubbelstakning. Trykk: Logotipas, Litauen. ISBN: 978- 91- 633- 4064- 2. Side 49-55 og 70-78.

Losnegard T, Myklebust H, Skattebo Ø, Stadheim HK, Sandbakk Ø, Hallén J. 2017. The Influence of Pole Length on Performance, O2-Cost and Kinematics in Double Poling. Int J Sports Physiol Perform. 2017, 12, 211 -217

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L