Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > IDR3002/1

Kvantitativ metode og statistikk

Emnekode: IDR3002/1

Semester: Høst
Antall studenter: 15
Emne ansvarlig: Håvard Nygaard

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Laake, P. Reino Olsen, B. & Breien Benestad H. (2008). Forskning i medisin og biofag. 2. utg. Gyldendal Akademisk.

Wincent and Weir 2012, Statistics in Kinesiology. 4th. ed. Human Kinetics.

Supplerende

Tilleggslitteratur gis underveis i emnet.

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L