Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > IDR3003/1

ForskSmi

Emnekode: IDR3003/1

Semester: Høst /Vår
Antall studenter: 15
Emne ansvarlig: Eirik Grindaker

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Pensum vil i stor grad bli farget av problemområdet som kandidaten velger for sin masteroppgave. Pensumet legges derfor i stor grad opp av kandidaten i samarbeid med veileder.

Øvrig pensum:

- Everett, L.E. & Furseth, I. (2012). Masteroppgaven: Hvordan begynne - og fullføre. Oslo: Universitetsforlaget.

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L