Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > INN3017/1

Lederskap i moderne organisasjoner

Emnekode: INN3017/1

Semester: Høst
Antall studenter: 25
Emne ansvarlig: Stein Amundsen

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Arnulf, J. K. (2012). Hva er ledelse. Oslo: Universitetsforlaget.

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

*Amundsen, S. (2014). Central approaches and theories of leadership. I S. Amundsen (PhD-avhandling), Empowering leadership – leading employees to lead themselves (s. 11–21). NTNU, Trondheim.

*Amundsen, S. (2014). Empowering leadership. I S. Amundsen (PhD-avhandling), Empowering leadership – leading employees to lead themselves (s. 21–34). NTNU, Trondheim.

*Amundsen, S. (2017). Empowerment i arbeidslivet. Et myndiggjøringsperspektiv på lederskap og medarbeiderskap. Kapittel 1-3. Manuskript under arbeid. Cappelen Damm Akademisk.

*Amundsen, S., & Martinsen, Ø. L. (2016, 12.11.). Gi makt til de ansatte. Dagens Næringsliv, s. 29.

Amundsen, S., & Martinsen, Ø. L. (2015). Linking empowering leadership to job satisfaction, work effort, and creativity: The role of self-leadership and psychological empowerment. Journal of Leadership & Organizational Studies, 22(3), 304-323.

Amundsen, O., Aasen, T. M. B., Gressgård, L. J., & Hansen, K. (2011). Medarbeiderdrevet innovasjon – en kunnskapsstatus. International Research Institute of Stavanger Rapport 2011/175 – på oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet.

*Bang, H., & Midelfart, T. N. (2012). Ledergruppe eller lederteam? I bok av samme forfattere, Effektive ledergrupper. (s. 37–45). Oslo: Gyldendal Akademisk.

*Colbjørnsen, T. (2003). Empowerment av medarbeidere. I bok av samme forfatter, Fleksibilitet og forutsigbarhet. Arbeid og organisasjoner i endring. (s. 124–134). Oslo: Universitetsforlaget.

*Dahl, K. (2011). Hva er ledelse? I G. Bendixen, K. Dahl, J. A. Knudsen, T. L. Olsen, & O. Roald, Ledelse – å lede mennesker. (s. 41–62). Oslo: Kommuneforlaget.

Engen, M., & Magnusson, P. (2015). Exploring the role of front-line employees as innovators. Service Industries Journal, 35(6), 303-324.

Hetland, H. (2013). Lederen som inspirator og støtte i forhold til våre basale psykologiske behov. Magma, 3, 18–25.

Houghton, J. D., & Yoho, S. K. (2005). Toward a contingency model of leadership and psychological empowerment: When should self-leadership be encouraged? Journal of Leadership & Organizational Studies, 11(4), 65–83.

*Hillestad, T. (2009). Ledelsesutfordringer og dilemmaer i team. I R. Assmann (red.), Teamorganisering. Veien til mer fleksible organisasjoner. (s. 163–192). Bergen: Fagbokforlaget.

*Hjertø, K. B. (2013). Team. I bok av samme forfatter, Team. (s. 28–39). Bergen: Fagbokforlaget.

Kesting, P., Ulhøi, J. P., Song, L. J., & Niu, H. (2015). The impact of leadership styles on innovation management – a review and a synthesis. Journal of Innovation Management, 3(4), 22–41.

*Martinsen, Ø. L., & Glasø, L. (2013). Personlighet og ledelse. I R. Rønning, W. Brochs-Haukedal, L. Glasø, & S. B. Matthiesen (red.), Livet som leder. Lederundersøkelse 3.0. (s. 47–74). Bergen: Fagbokforlaget.

*Martinsen, Ø. L. (2015). Lederstil. I Ø. L. Martinsen (red.), Perspektiver på ledelse (4. utg.) (s. 124–151). Oslo: Gyldendal Akademisk.

*Martinsen, Ø. L. (2015). Selvledelse. I Ø. L. Martinsen (red.), Perspektiver på ledelse (4. utg.) (s. 361–391). Oslo: Gyldendal Akademisk.

*Milner, J., & Couley, A. (2016). Manager as Coach. I C. van Nieuwerburgh (ed.), Coaching in professional contexts. (s. 29–40). London: Sage.

Rosing, K., Frese, M., & Bausch, A. (2011). Explaining the heterogeneity of the leadership-innovation relationship: Ambidextrous leadership. The Leadership Quarterly, 22(5), 956–974.

Sandvik, A. M. (2011). Ledelse av kunnskapsarbeid. Magma, 3, 56–63.

Supplerende

Amundsen, S., & Martinsen, Ø. L. (2014). Empowering leadership: Construct clarification, conceptualization, and validation of a new scale. The Leadership Quarterly, 25(3), 487–511.

Denti, L., & Hemlin, S. (2012). Leadership and innovation in organizations: A systematic review of factors that mediate or moderate the relationship. International Journal of Innovation Management, 16(3), 1–20.

Grennes, T. (2012). På jakt etter en norsk ledelsesmodell. Magma, 4, 51–59.

Hansen, K., Gjelsvik, M., Gressgård, M., Aasen, T. M. B., Amundsen, O., & Andersen, L. (2011). Håndbok i medarbeiderdrevet innovasjon. International Research Institute of Stavanger og NTNU Samfunnsforskning – på oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet, LO og NHO.

Kuvaas, B., & Dysvik, A. (2012). Indre og prososial motivasjon. I bok av samme forfattere, Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser (2. utg.) (s. 49–80). Bergen: Fagbokforlaget.

Lines, R., & Sandvik, A. M. (2013). Verdiskaping og ledelse av kunnskapsarbeidere. I R. Rønning, W. Brochs-Haukedal, L. Glasø, & S. B. Matthiesen (red.), Livet som leder. Lederundersøkelse 3.0. (s. 309–335). Bergen: Fagbokforlaget.

Stone, D. N., Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2009). Beyond talk: Creating autonomous motivation through self-determination theory. Journal of General Management, 34(3), 75–91.

Zhang, X., & Bartol, K. M. (2010). Linking empowering leadership and employee creativity: The influence of psychological empowerment, intrinsic motivation, and creative process engagement. Academy of Management Journal, 53(1), 107–128.

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L