Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > INN3020/1

Perspektiver på innovasjon

Emnekode: INN3020/1

Semester: Høst
Emne ansvarlig: Martin Rønningen

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Aasen T. M. & Amundsen O. (2011). Innovasjon som kollektiv prestasjon. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kapitlene 1-3, 5-6, 9-10 og 12 (132 s)

M. Rønningen & T. Slåtten (Red.),(2012). Innovasjon og næringsutvikling i en reiselivskontekst. Bergen: Fagbokforlaget

  • Breiby, M. A.: Innovasjon i opplevelsesbasert reiseliv: en sammenligning av to nasjonale turistveger (pp. 101-127).
  • Ericsson, M., & Hagen, S. E.: De mobile sesongarbeidernes rolle i reiselivsbedriftenes innovasjonsarbeid (pp. 74-100).
  • Moe, S. H., Rønningen, M., Lien, G., & Mehmetoglu, M.: Innovasjon i tjeneste- og vareproduserende næringer (pp 156-183).
  • Rønningen, M.: Innovasjonsfremmende system i reiselivet? (pp. 128-155).

Totalt ca 490 s

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Bathelt, H., Malmberg, A., & Maskell, P. (2004). Clusters and knowledge: local buzz, global pipelines and the process of knowledge creation. Progress in Human Geography, 28(1), 31-56

*Edquist C. (2005) Systems of Innovation: Perspectives and Challenges. In: J. J. Fagerberg, D. C. Mowery, & R. R. Nelson (Eds.), The Oxford handbook of innovation. Oxford: Oxford University Press, pp.181-208.

*Fuglsang, L., & Rønning, R. (2013). Spredning av innovasjon i kommunene. In T. Ringholm, H. Teigen, & N. Aarsæther (Eds.), Innovative kommuner (pp. 87-102). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Hjalager, Anne-Mette. (2002). Repairing innovation defectiveness in tourism. Tourism Management, 23, 465-474.

*Isaksen, A., & Asheim, B. (2008). Den regionale dimensjonen ved innovasjoner. In A. Isaksen, A. Karlsen, & B. Sæther (Eds.), Innovasjoner i norske næringer: et geografisk perspektiv. Bergen: Fagbokforlaget, s. 19 – 40.

Jensen, M. B., Johnson, B., Lorenz, E., Lundvall, B. Å. 2007. Forms of knowledge and modes of innovation. Research Policy, 36 (5), p. 680-693.

Mattsson, J., Sundbo, J., & Fussing-Jensen, C. (2005). Innovation Systems in Tourism: The Roles of Attractors and Scene-Takers. Industry & Innovation, 12(3), 357-381.

*Powell, W. W., & Grodal, S. (2005). Networks of Innovators. In J. Fagerberg, D. C. Mowery, & R. R. Nelson (Eds.), The Oxford Handbook of Innovation. Oxford: Oxford University Press, pp. 56 – 85.

*Ringholm, T. (2013). Innovasjon for kommunesektorens utfordringer? In T. Ringholm, H. Teigen, & N. Aarsæther (Eds.), Innovative kommuner (pp. 103 - 118). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

*Spilling, O. R. (2010). Innovasjonspolitikkens rasjonale. In O. R. Spilling (Ed.), Innovasjonspolitikk (pp. 11 - 32). Bergen: Universitetsforlaget.

*Sundbo, J. and Gallouj F. (2000) Innovation as loosely coupled system in services. In: Metcalfe JS and Miles I (eds), Innovation systems in the service economy: measurement and case study analysis (pp. 43 – 68). London: Kluwer.

*Teigen, H. (2007). Innovativ forvaltning. Avgrensingar og omgrepsbruk. In R. Rønning & H. Teigen (Eds.), En Innovativ forvaltning? (pp. 13 – 43). Bergen: Fagbokforlaget.

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L