Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > INN3034/1

Creative industries and innovation

Emnekode: INN3034/1

Semester: Høst
Antall studenter: ca 8
Emne ansvarlig: Atle Hauge

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

.

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Bakshi, H., McVittie, E. og Simmie, J. (2008): Creating innovation: Do the creative industries support innovation in the wider economy? Nesta Research Report

Creating growth. Measuring cultural and creative markets in the EU (2014)   http://www.creatingeurope.eu/

Davies, Rosamund & Sigthorsson, Gauti (2013) 'What are the Creative Industries?' i Introducing the Creative Industries – from theory to practice, SAGE Publications, London (s. 1-20) (20 s.)

Dokk Holm, Erling (2015) 'Arkitekturens makt, reiseliv – destinasjoner og opplevelsesøkonomi i det 21. århundre'. I Ellingsen og Blindheim (red.) Regional merkevarebygging. Bergen: Fagbokforlaget. (s. 119-131)

Gran, A.B., M.G. Theie og Ø. Torp (2016) The Creative Industries in Norway: 2008–2014. I Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift, vol. 19, Nr. 2-2016 s. 273–296 (23 s.)

Hauge, A (2015). Negotiating and producing symbolic value, in Anne Lorentzen, Lise Schrøder, Karin Topsø Larsen (eds), Spatial Dynamics in the Experience Economy, Taylor & Francis Books (s. 39-51)

Hauge, Atle (2012). Creative industry: Lacklustre business - Swedish fashion firms' combination of business and aesthetics as a competitive strategy, Creative Industries Journal, 5 (2), (s.  105 – 118)

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L