Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > INT1009

Examen philosophicum for internasjonale studier med historie

Emnekode: INT1009

Semester: Høst
Antall studenter: 80
Emne ansvarlig: Anstein Gregersen

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Karlsen, Gunnar (2015). Språk og argumentasjon. Bergen: Fagbokforlaget. (ISBN: 978-82-450-1819-6 ). Hele boka

Malnes, R og Midgaard, K. (2009). Politisk tenkning (3. utg.). Oslo: Universitetsforlaget (353s)

Skirbekk G. og Gilje, H. (2007). Filosofihistorie. Oslo: Universitetsforlaget (Kap 3, 4, 9, 12 og 14, totalt 102 s)

Supplerende

Kompendium i språk og argumentasjon

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L