Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > INT2005/1

Vitenskapsteori og metode (for internasjonale studier med historie)

Emnekode: INT2005/1

Semester: Høst
Antall studenter: 30
Emne ansvarlig: Per Bottolf Maurseth

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Samfunnsvitenskapelige metoder:

Johannessen, Asbjørn, Per Arne Tufter & Line Kristoffersen (2016): Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode, 5. utgave, Abstrakt forlag, Oslo, 2005, kpt 3, 4, 6-11; 16-21, 26. Cirka. 200 sider

Lamont, Christopher (2015). Research Methods in International Relations. London: Sage ca. 150 sider

Neumann, Iver B. (2008): “Discourse Analysis” in (eds) Klotz, A & D. Prakash, Qualitative Methods in International Relations. A Pluralist Guide. Pp. 61-78

Vitenskapsteori:    

Trachtenberg, Marc (2006): The Craft of International History. A guide to Method. Princeton: Princeton University Press Kap. 1-3 (50 s.)

Kalleberg, Malnes, Engelstad: (2009) Samfunnsvitenskapenes oppgaver, arbeidsmåter og grunnlagsproblemer. kap. 4 og 8 (50 s.)

Knutsen, Paul (2002): Analytisk narrasjon. En innføring i historiefagets vitenskapsfilosofi. Oslo: Fagbokforlaget. Kap. 5, 8  (57 s.)

Knutsen, Paul (2016): Å forstå historie. Kap. 6, 8, 9, 12 (87 s.)

Pensum i vitenskapsteori tilsammen (inkludert kompendium) 348 s.

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Artiklene i kompendiet med (k) leses kursorisk – dvs. at man gjør seg kjent med hovedsynspunktene, men uten å gå detaljert til verks. Fin trening for kommende akademikere!

*Dahl, Ottar (1999) Om “sannhet” i historien, i O. Dahl: Historie og teori. Artikler 1975-2001, Oslo 2004: Unipub. (10 s.)

*Dawkins, Richard (1998) Postmodernism Disrobed, Nature, vol. 394 (5 s.)

(k) Derrida, Jacques (1974) Of grammatology,  Baltimore-London: The Johns Hopkins University Press, s. 158-164 (6 s.)

*Elster, Jon (1989) Historieforskning og vitenskapsfilosofi, i Elster:Vitenskap og politikk, Oslo: Universitetsforlaget, s. 201-220 (19 s.)

*Elster, Jon (2010) Bløt obskurantisme, i Rune Slagstad (red.): Elster og sirenenes sang, Oslo: Pax Forlag A/S (7 s.)

(k) Elster, Jon (2010) Hard obskurantisme, i Slagstad, op.cit. (11 s.)

(k) Eriksen, Thomas Hylland (2012) Det store bildet, innl. til Jared Diamond: Våpen, pest og stål, Oslo: Spartacus Forlag AS (8 s.)

*Gadamer, Hans-Georg (1999) Det levende ordet. Intervju med Gadamer ved Reidar Kiljan Maliks, Samtiden nr. 2-3, (6 s.)

*Habermas, Jürgen (1969) Erkjennelse og interesse, i Habermas: Vitenskap som ideologi, Oslo: Gyldendal (15 s.)

*Keohane, Robert (1998) Beyond Dichotomy: Conversations Between International Relations and Feminist Theory, International Studies Quarterly 42 (2), (5 s.)

*Landes, David (2002) The Wealth and Poverty of Nations. Why Some Are So Rich and Some So Poor, London: Abacus, 174-181 (7 s.)

*Moravcsik, Andrew (1998) The Choice for Europe. Social Purpose and State Power from Messina to Maastricht, London and New York: Routledge, s. 80-85 (6 s.)

(k) Næss, Arne (1989) Saklig meningsutveksling, kap. 8 i En del elementære logiske emner, Oslo: Universitetsforlaget (21 s.)

*Stråth, Bo, og Peter Haldén (2009) i P. Haldén (red.): 1648. Den westfaliska freden. Arv, kontext och konsekvenser. Lund: Nordic Academic Press, s. 7-10 og s. 119-136 (21 s.)

*Tickner, J. Ann (2005) What Is Your Research Program? Some Feminist Answers to International Relations Methodological Questions, International Studies Quarterly 49, s. 1-21 (20 s.)

Supplerende

Metode:

Elster, J. (1989), Nuts and Bolts for the social sciences, Cambridge: Cambridge University Press

Kahneman, D. (2012), Tenke fort og langsomt, Oslo: Pax

Levitt, S. D. og S. J. Dubner (2005), Freakonomics, London: Penguin

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L