Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > INTFILM

Internasjonal filmhistorie

Emnekode: INTFILM

Semester: Høst
Antall studenter: 10
Emne ansvarlig: Anne Lise With

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Cousins, Mark (2011). The Story of Film. London: Pavilion (500 s.)

Diesen, J.A., Helseth, T. og Iversen, G. (2016). Den levende fortiden. Filmhistorie og filmhistoriografi. Oslo: Universitetsforlaget (170 s.)

Engelstad, Arne og Seip Tønnessen, Elise (2011). Film – en innføring. Oslo: Cappelen Damm Akademisk (272 s.)

Thompson, Kristin and Bordwell, David (2009). Film History. An Introduction (3rd ed.). Boston: McGraw-Hill (700 s.)

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Bordwell, David (1997) 'The Way Movies Look: The Significance of Stylistic History', i On the History of Film Style. Cambridge: Harvard University Press (s. 1-11)

Supplerende

Cousins, Mark (2012). The Story of Film: An Odyssey. Network Releasing (5 DVD)

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L