Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > JUS1002/1

Arve- og familierett

Emnekode: JUS1002/1

Semester: Høst
Antall studenter: 120
Emne ansvarlig: Førstelektor Marion Hirst og Professor II John Asland

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Peter Lødrup og John Asland, Arverett, 6. utg., Oslo 2012

1.1, 2.1 t.o.m. 2.3, 3.1 t.o.m. 4.2.3.2 med unntak av 3.2.3, 5.1 t.o.m. 5.3, 5.4.1, 5.4.2, 6, 7.1.1 t.o.m. 7.1.4, 8.5.1  t.o.m. 8.5.4.2, 9 (unntatt 9.3.2.4, 9.3.3 og 9.3.4) og10.

Lødrup, P., & Sverdrup, T., Familieretten, 8. utg., Oslo 2016. §§ 1, 7, 9-22, 24, 27 og 28.

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Katrine Kjærheim Fredwall, "Avvikling av statens arverett til fordel for frivillig virksomhet rettet mot barn og unge", Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål nr. 4/2015 s. 294–303. Artikkelen er tilgjengelig på rettsdata.no og på idunn.no.

Supplerende

Knophs oversikt over Norges rett, 14. utg. 2014, Universitetsforlaget.

Lødrup/Asland, Oversikt over arveretten, 8. utg 2016, Damm forlag

Lødrup/Sverdrup, Oversikt over familieretten, 5. utg. 2016, Cappelen Damm

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L