Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > JUS1007/2

Examen Philosophicum for jurister

Emnekode: JUS1007/2

Semester: Høst
Antall studenter: 110
Emne ansvarlig: Terje Ødegaard

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Kolflaath, Eivind: Språk og argumentasjon – med eksempler fra juss. Fagbokforlaget, Bergen 2004. s. 1- 189.

Sandel, Michael: Justice: What's the Right Thing to Do? Penguin, 2010. ISBN-10: 0141041331. ISBN-13: 978-0141041339. Side 1 - 269.

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Noe artikkelmateriale vil bli valgt ut av forelesere og gjort tilgjengelig i forbindelse med undervisningen.

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L