Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > JUS2003/2

Tingsrett

Emnekode: JUS2003/2

Semester: Høst
Antall studenter: 95
Emne ansvarlig: Førsteamanuensis Torunn Elise Kvisberg

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Endre Stavang og Geir Stenseth, Fast eiendoms tingsrett, Oslo: Gyldendal, 2016, vel 300 sider

Hans Chr. Bugge, Lærebok i miljøforvaltningsrett, 4. utgave, Oslo: Universitetsforlaget, 2015

Kap 1 ("(Miljøvern og eiendomsrett.."); 5 ("Miljørettslige prinsipper i norsk rett og Grunnloven § 12"); 7 ("Arealplanlegging etter plan- og bygningsloven"); 8 ("Vern av naturområder og arter etter naturmangfoldloven"). Om lag 125 sider.

Inge Lorange Backer, "Allemannsretten i dag", Lov og rett 2007 s. 451-470. 20 sider. (Tilgjengelig gjennom biblioteket)

Supplerende

Bull, Kirsti Strøm og Winge, Nikolai K. (2015). Fast eiendoms rettsforhold: Kort og godt. 2. utgave, Oslo: Universitetsforlaget.

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L