Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > JUS2006/1

Norske og internasjonale rettslige institusjoner

Emnekode: JUS2006/1

Semester: Høst
Antall studenter: 85
Emne ansvarlig: Lorentz Stavrum

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Andenæs/Fliflet: Statsforfatningen i Norge, 11. utgave utgitt 2017,  kap. 1-4, 6-9, 15-16, 22-28, 30-37, 40 og 43.

Ruud/Ulfstein: Innføring i folkerett, 4. utgave utgitt 2011,

  • kap 1, kap 3-6,
  • kap 7 punkt 1-3 og 6,
  • kap. 8-9, kap.10 punkt 1-4.1,  
  • kap. 11,
  • kap. 12 punkt 1-2
  • kap. 19.

Sejersted m.fl.: EØS-rett, 3. utgave utgitt 2011, kap. 1-9 og kap 14.

Supplerende

Stavang: Parlamentarisme og folkestyre, 4. utgave utgitt 2002

NOU 1999:19: Domstolene i samfunnet, kap. 5, JUS 122

Fleischer: Folkerett, 8. utgave utgitt 2005

Cassese: International law, 2. utgave utgitt 2005

Franklin: Rettskildefaktorene i EF- og EU-retten, Det juridiske fakultets skriftserie nr. 108, utgitt 2005, side 27-48

Nielsen, Ruth og Neergard, Ulla: EU-ret, 4. utgave utgitt 2005

Eivind Smith: Konstitusjonelt demokrati, 3. utgave utgitt 2015

Benedikte Moltumyr Høgberg: Statsrett kort forklart, utgitt 2013

Halvard Haukeland Fredriksen mfl.: EØS-rett, 2. utgave utgitt 2014

Sondre Torp Helmersen: Folkerett i et nøtteskall, utgitt 2014

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L