Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > KARR3002/1

Karriereutvikling og karriereveiledning i forandring

Emnekode: KARR3002/1

Semester: Høst
Antall studenter: 25
Emne ansvarlig: Erik Hagaseth Haug

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Cochran, L. (1997). Career Counseling – A Narrative Approach. Sage Publications. 165 sider

Parsons, F. (1909). Choosing a vocation. Meyer Bloomfield. 165 s. Kan hentes gratis her: https://archive.org/details/choosingvocation00parsuoft

Plant, P. (red) (2006). Vejbred – en antologi om vejledning. København: Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag. 153 s

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Arulmani, G. (2011). Striking the right note: the cultural preparedness approach to developing resonant career guidance programmes. International Journal for Educational and Vocational Guidance. Vol.11(2), p.79-93, 15 s.

Bimrose, J.,  Kettunen, Jaana, J. & Goddard, T. (2014). ICT – the new frontier? Pushing the boundaries of careers practice. British Journal of Guidance & Counselling. DOI:10.1080/03069885.2014.97567715 sider

Fiske, J. & Berge, J.M. (2011). Yrkesvalgpsykologi – teoretiske modeller og kliniske problemstillinger. Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol. 48, nr. 8. 7 sider

Gelatt, H. B. (1989). Positive uncertainty: A new decision making framework for counseling. Journal of Counseling Psychology,  Vol.36(2), p.252-256, 5 sider

Haug, E.H. (2017) Kvalitet i skolens karriereveiledning – i spennet mellom storsamfunnets og elevenes behov. Doktorgradsavhandling, Høgskolen i Lillehammer. kp 1,2, 5 og 6. Til sammen 70 sider. 

Haug, E.H & Plant, P. (2016) Research-based knowledge: researchers’ contribution to evidence-based practice and policy making in career guidance. International Journal of Vocational and Educational Guidance16: 137 – 152, 15 sider

Hooley T., Watts A.G., Sultana R.G. & Neary S. (2012) The Blueprint framework for career management skills: a critical exploration. British Journal of Guidance & Counselling, 17 sider Vol.41(2), p.117-131

King, Z. (2004). Career Self-management: Its nature, causes and consequences. Journal of Vocational Behavior, Vol.65(1), p.112-133 ,11 sider

Krumboltz J. (2009). Happenstance Learning Theory. Journal of Career Assessment.Vol.17(2), p.135-154, 21 sider

Law B. & Watts A.G. (1996). New DOTS: Career Learning for the Contemporary World. Kan hentes fra: http://www.hihohiho.com/memory/cafnewdots.pdf, 6 sider

McMahon, M., Watson, M., Patton, W. (2014) Context-Resonant Systems Perspectives in Career Theory, I Arulmani et.al (red.), Handbook of Career Development, Springer, 14 sider

Meijers, F., Kuijpers, M. & Gundy, C. (2013). The relation between career competencies, career identity, motivation and quality of choice. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 13(1). DOI: 10.1007/s10775-012-9237-4. 20 sider  

Plant, P. (2012). Quality assurance and evidence in career guidance in Europe: Counting what is measured or measuring what counts? International Journal of Educational and Vocational Guidance. 12. doi:10.1007/s10775-011-9195-2.    

Artikler som blir gjort tilgjengelig på fronter

*Gottfredson, L.S. (2005) Applying Gottfredson’s theory of circumscription and compromise in career guidance and councelling. I Brown & Lent (red): Career Development and Counseling (s. 71-100). New Jersey: John Wiley & Sons. 30 sider.    

*Lent R.W. (2005). A Social Cognitive view of career development and counseling Career Theory. I Brown & Lent (red): Career Development and Counseling (s. 101-130). New Jersey: John Wiley & Sons. 30 sider

*Landrø, K. (2015) Hvordan kan karriereutvikling settes på agendaen og bidra til identitetsskaping og gode karrierevalg? I Kvalsund & Fikse (red): Rådgivningsvitenskap: Helhetlige rådgivningsprosesser: relasjonsdynamikk, vekst, utvikling og mangfold (s. 97-118). Bergen: Fagbokforlaget, 20 sider

*Bimrose, J. & Brown, A. (2015). Forskning om studie- och yrkesvägledning. I Lovén, A. (red.), Karriärvägledning – en forskningsoversikt (Kap. 3, s. 49-62). Lund: Studentlitteratur,  14 sider

*McMahon, M. (2014). New Trends in Theory Development in Career Psychology. I Arulmani, G., Bakshi, A.J., Leong, F.T.L., Watts, T. (Red.). International handbook of career development (s. 13-27). Springer. 18 sider.

*Plant, P. & Kjærgård, R. (2016). From mutualism to individual competitiveness: Implications and challenges for social justice within career guidance in neoliberal times, Journal of the National Institute for Career Education and Counselling. Issue 36.

*Pope, M.  (2015) Career Interventions – From the Industrial to the Digital Age, i Hartung et.al. (red) APA Handbook of Career Intervention – foundations, 1

*Savickas, M. (2015) Career Counseling Paradigms: Guiding, Developing, and Designing, i Hartung et.al. (red) APA Handbook of Career Intervention– foundations, 16 sider

Supplerende

NOU 2016:7 (2016) Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn. Kunnskapsdepartementet. Kp 1 og 4-15. Tilsammen 196 sider

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L