Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > KOM1002/1

Kommunikasjonsrådgiverstudiet, emne 2: Kommunikasjon og organisasjon

Emnekode: KOM1002/1

Semester: Høst /Vår
Antall studenter: 45
Emne ansvarlig: Anders Lindstad

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Arnulf, Jan Ketil og Peggy Simic Brønn (2014): Kommunikasjon for ledere og organisasjoner. Fagbokforlaget

Hele unntatt kap 4 og 8 – (Ca 300 sider)

Brønn, P., Ø. Bonvik og T. Bang (2015): En innføring i PR – Teori-Prosess-Praksis. Fagbokforlaget

Kap 7-12, (110 sider)

Cappelen, Anders (2012): – Komplett guide i presserelatert PR

Side 1-60; 461-594 ( Ca190 sider)

 

Erlien, B. (2006): Internkommunikasjon -Planlegging og tilrettelegging 4. utgave. Universitetsforlaget, Oslo.

Kap 11-12; 17-20 – (77 sider)

 

Jacobsen, Dag Ingvar og Jan Torsvik (2013): Hvordan organisasjoner fungerer – Innføring i organisasjon og ledelse 4. utg. Bergen

(Ca 400 sider)

 

Roos, Gøran, Georg von Krogh, Johan Roos og Lisa Boldt-Christmas (2013): Strategi – en innføring Fagbokforlaget (Ca 300 sider)

 

Brønn, Peggy Simcic og Øystein Ihlen (2009): Åpen eller innadvendt – Omdømmebygging for organisasjoner Oslo: Gyldendal Akademisk. ( Ca 240 sider)

 

Kaufmann & Kaufmann (2015): Psykologi i organisasjon og ledelse. 5. utgave. Fagbokforlaget

Kap 2, 11- 14 (100 sider)

 

Aalen, Ida (2015): Sosiale medier. Fagbokforlaget (240 sider)

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L