Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > LEDPRO1

Ledelse av prosesser (LAP) del 1

Emnekode: LEDPRO1

Semester: Vår
Antall studenter: 20
Emne ansvarlig: Randi Bredvold

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Alvesson, M. (2002): Organisasjonskultur og ledelse. Oslo: Abstrakt forlag. 290 sider
Ballo, Ø.  m. fl. (2014): Samhandling – gevinst eller tap? Oslo: Kommuneforlaget. 170 sider
Bang, H.og Midelfart, T. N. (2012): Effektive ledergrupper. Oslo: Gyldendal Akademiske. Kap. 1 – 15, 141 sider
Bastøe, P. Ø, Dahl, K. og Larsen, E. (2002): Organisasjoner i utvikling og endring. Oslo: Gyldendal Akademisk. 100 sider
Bendixen, G. m.fl. (2011): Ledelse – å lede mennesker. Dynamiske krefter i organisasjoner. Oslo: Kommuneforlaget. Innledning, kap. 1-5, 180 sider
Bjørndal, Cato R. P. (2016): Konstruktive hjelpesamtaler. Mestringsfremmende perspektiver og redskaper i veiledning, rådgivning, mentoring og coaching. Oslo: Gyldendal Akademisk. 265 sider
Dahl, K. (2015): Når frykten styrer på arbeidsplassen. Refleksjoner over livs- og dødskrefter i organisasjoner. Oslo: Kommuneforlaget. 85 sider
Filstad, G. (2016): Organisasjonslæring – fra kunnskap til kompetanse. 2. utg. Bergen: Fagbokforlaget. 290 sider
Sjøvold, E. (2016): Makt og maktbruk i arbeidslivet. Oslo: Universitetsforlaget. 210 sider

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

*Nordhaug,O. (1993): Learning Barriers in Firms, I: Karlsen, J.E. (red) (2015): Veivisere i norsk organisasjonsforskning. Organisasjonsfaglig kanon. (s. 319-347, inkl. innledning av Dorthe Eide). Bergen: Fagbokforlaget. 29 sider

*Raelin, J. (2006): Does Action Learning Promote Collaborative Leadership? Academy of Management Learning & Education, 5(2), 152-168. 17 sider

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L