Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > MLT1003/1

Regnskap og budsjettering

Emnekode: MLT1003/1

Semester: Vår
Antall studenter: 120
Emne ansvarlig: Christian Krogh

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Sending, Aage (2014). Grunnleggende regnskap, Fagbokforlaget 4. utg., ISBN: 97 8824 501 6277

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

*Holmengen, Hans & Reiersen, Dag (1996). Økonomistyring i reiselivsbedrifter (side 121 -150). Fagbokforlaget ISBN: 82 7674 1681

*Hjertnes Frode & Sending Aage (2014). Økonomistyring for LØM emnet (side 176 -205). Fagbokforlaget 2.utgave (2014). 

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L