Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > MLT2004/1

Digital markedsføring

Emnekode: MLT2004/1

Semester: Høst
Antall studenter: 45
Emne ansvarlig: Helene Kvarberg Tolstad

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Stokes, Rob and the Minds of Quirk (2013): eMarketing. The essential guide to marketing in a digital world. 5th edition. Quirk Education Pty. 542 s. Gratis digital versjon som kan lastes ned som pdf-fil fra denne linken:

https://www.redandyellow.co.za/courses/textbook-digital/

https://www.redandyellow.co.za/wp-content/uploads/emarketing_textbook_download.pdf

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L