Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > MPSY3002

Nevrovitenskap og persepsjon

Emnekode: MPSY3002

Semester: Høst
Antall studenter: 10?
Emne ansvarlig: Reidulf G. Watten

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Bear, M.F.H., Connors, B.W., Paradiso, M.A. (2015). Neuroscience. Exploring the Brain (4th.ed.). Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins.  Kapitlene 6,7,8,9,10,11,12,15,16,18,21,24, ca. 240s.

Foley, H.J., Matlin, M.W (2010). Sensation and Perception (5th ed.). Pearson. 464s.

Lidwell, W. Holden, K., Butler, J. (2010). Universal Principles of Design. Beverly, Mass.: Rockport Publishers, 272s

Watten, R.G., Fostervold, K.I., Volden. F. (red.) (2016). Universell utforming og omgivelserwww.ebok.no

Supplerende

Solso, R. (1996). Cognition and the Visual Arts. MIT Press, 288 s.

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L