Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > MPSY3007/1

Anvendt gruppepsykologi - Endringsledelse og grønne endringer i organisasjoner

Emnekode: MPSY3007/1

Semester: Høst
Antall studenter: 9
Emne ansvarlig: Ingeborg Flagstad

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Forsyth, D.R. (2014). Group dynamics (6. utg.). Belmont, CA: Wadsworth. Kap. 1, 5, 6, 9, 10, 11, 12 og 13. (256s)

Sjøvold, E. (2006). Teamet. Utvikling, effektivitet og endring i grupper. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13 og 17. (98s)

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

*Davis, M., & Coan, P. (2015). Organizational Change. In J. L. Robertson, & J. Barling (red.), The Psychology of Green Organizations (pp. 244-274). New York: Oxford University   Press.

*DuBois, C. L. Z, Astakhova, M. N., & Du Bois, D. A. (2013). Motivating behavior change to support organizational environmental sustainability goals. In A. H. Huffman, & S. R. Klein (red.), Green organizations: Driving change with I-O psychology (s. 186-208). Hove, UK: Routledge.

*Norton, T. A., Zacher, H., & Ashkanasy, N. M. (2015). Pro-environmental Organizational Culture and Climate. In J. L. Robertson, & J. Barling (red.),The Psychology of Green Organizations (pp. 322-351). New York: Oxford University Press.

*Werner, C. M. (2013). Designing interventions that encourage permanent changes in behavior. In A. H. Huffman, & S. R. Klein (red.), Green organizations: Driving change with i-o psychology (pp. 208-230). London: Routledge.

*Willness, C. R., & Jones, D. A. (2013). Corporate Environmental Sustainability a   Employee Recruitment: Leveraging “Green” Business Practices to Attract Talent. In            A. H. Huffmann, & S. R. Klein (red.), Green Organizations. Driving Change with I O Psychology (pp.231-251). London: Routledge.

Young, W., Davis, M., McNeill, I. M., Malhotra, B., Russell, S., Unsworth, K., & Clegg, C.  W. (2015). Changing Behaviour: Successful Environmental Programmes in the Workplace. Business Strategy and the Environment, 24(8), 689-703.

Supplerende

Bang, H. & Midelfart, T. N. (2012). Effektive Ledergrupper. Oslo: Gyldendal.

Bang, H. (2008). Effektivitet i lederteam – hva er det, og hvilke faktorer påvirker det? Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 45,s. 272-286.

Deutsch, M (2000): Introduction og Cooperation and Competition. I M. Deutsch & P. T. Coleman (red.), The Handbook of Conflict Resolution. San Fransisco: Jossey-Bass. (40s)

Gruber, H. E. (2000): Creativity and Conflict Resolution: The Role of Point of View. I M. Deutsch & P. T. Coleman (red.), The Handbook of Conflict Resolution. San Fransisco: Jossey-Bass. (10s) 

Hackman, J.R. (2002). Leading teams: Setting the stage for great performances. Boston, Mass.: Harvard Business School Press. (254s)

Hackman, J.R. & Wageman, R. (2007). Asking the right questions about leadershipAmerican Psychologist, 62(1), s. 43-47.

Messick, D. & Kramer, R. M. (2005) .The Psychology of Leadership: New Perspectives and Research. Routledge.

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L