Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > NORFILM

Norsk filmhistorie

Emnekode: NORFILM

Semester: Høst
Antall studenter: 10
Emne ansvarlig: Tore Helseth

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Diesen, J.A., Helseth, T. og Iversen, G. (2016) Den levende fortiden. Filmhistorie og filmhistoriografi. Oslo: Universitetsforlaget

Iversen, G. (2011) Norsk filmhistorie. Spillefilmen 1911-2011. Oslo: Universitetsforlaget (350 s.)

Bakøy, E. & Helseth, T. (red.) (2011) Den andre norske filmhistorien. Oslo: Universitetsforlaget (210 s.)

Brinch, S. & Iversen, G. (2001) Virkelighetsbilder. Norsk dokumentarfilm gjennom hundre år. Oslo: Universitetsforlaget (kap. 2: 100 s.)

Helseth, T. (Red.). (1997) Mørkets musikk. Musikk i norske kinofilmer. Oslo: Norsk Filminstitutt (100 s.) http://www.nb.no/nbsok/nb/c0065994aa9f51acd897277d50713dda.nbdigital?lang=no#0

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

*Engelstad, A. & Tønnessen, E. S. (2011) 'Filmens uttrykk', i Engelstad og Tønnessen: Film. En innføring. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (s. 77-119)

*Pedersen, M. (2009) 'På kino i byen og bygda. Kinominner fra Hedmark ca 1930-1960' i Brinch og Gjelsvik (red.) Veier tilbake. Filmhistoriske perspektiver. Kristiansand: Høyskoleforlaget (22 s.)

Moseng, J.S. (2016) 'Produksjonslandskapet i norsk film' i: Bakøy, Helseth & Puijk (red.) Bak kamera. Norsk film og TV i et produksjonsperspektiv. Oplandske Bokforlag (finnes i Fronter)

*Asbjørnsen, D. & Solum, O. (2013) 'En film- og kinoinstitusjon i forandring' i: Solum, Ove (red.) Film til folket. Sensur og kinopolitikk i 100 år. Oslo: Akademika (s. 237-256)

Iversen, G. (2013) 'Fra kontroll til næringsutvikling – en introduksjon til norsk filmpolitikk 1913-2013', Nordisk kulturpolitisk tidsskrift, nr. 1/2013 (13s.) http://ezproxy.hil.no/login?url=http://www.idunn.no/ts/nkt/2013/01/fra_kontroll_til_naeringsutvikling_-_en_introduksjon_til_nor 

Enerhaug, M. F. & Larsen, H. (2013) 'Norsk filmpolitikk på 2000-talet. Omstrukturering av ein bransje i vekst', Nordisk kulturpolitisk tidsskrift, nr. 1/2013 (14 s.) http://ezproxy.hil.no/login?url=http://www.idunn.no/ts/nkt/2013/01/norsk_filmpolitikk_paa_2000-talet_omstrukturering_av_ein_br

Supplerende

Dahl, H. F. m.fl. (1996.) Kinoens mørke - fjernsynets lys. Levende bilder i Norge gjennom 100 år. Oslo: Gyldendal. (http://www.nb.no/nbsok/nb/a58f9dab4c117992f2c6f4ba0f30aeb3.nbdigital;jsessionid=A6B66873F7FDA3BE8A3A5F16F56976E7.nbdigital1?lang=en#0)

Diesen, J. A. (Red.) (2000). På optagelse i friluft. Filmregissøren Rasmus Breisteins filmliv. Oslo: Norsk filminstitutt. http://www.nb.no/nbsok/nb/095bf5aa93d603fc10d124d884240454.nbdigital?lang=no#0

Evensmo, S. (1967). Det store tivoli. Film og kino i Norge gjennom 70 år. Oslo: Gyldendal. http://www.nb.no/nbsok/nb/9a61837fa8e1d6345428c2a8d3dee44c.nbdigital?lang=no#0

Hanche, I. og Aas, N. K. (1997). Bedre enn sitt rykte. En liten norsk filmhistorie. Oslo: Norsk filminstitutt. http://www.nb.no/nbsok/nb/21406b39188fa39e48c9c8d5b3c3a300.nbdigital?lang=no#0

Iversen og Solum (red.) (1997). Nærbilder. Artikler om norsk filmhistorie. Oslo: Universitetsforlaget. http://www.nb.no/nbsok/nb/ba319f2c9137dfd93fa60185783ceea1.nbdigital?lang=no#0

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L