Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > ØKA1013/1

Markedsføring

Emnekode: ØKA1013/1

Semester: Høst
Antall studenter: 320
Emne ansvarlig: Jonas K. Åstrøm/Anne Jørgensen Nordli/Marit Elvsås

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Fahy, J., & Jobber, D. (2015). Foundations of marketing (5th ed.) w/CONNECT. London: McGraw-Hill -  358 s. ill VIKTIG: ISBN 9780077174866.
Boken er pakket sammen med en kode for elektronisk tilgang til ekstra materiale. Boken kan også kjøpes som e-bok, som også gir tilgang til dette ekstra materialet

I tillegg: En kort artikkel eller kapittel om servicemarkedsføring og internasjonal markedsføring. Distribueres elektronisk via Fronter. Ca 25 sider.

Utvalgte korte artikler fra dagspresse/fagpresse. Disse blir distribuert elektronisk via Fronter. Totalt ca 30 sider.

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L