Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > ØKA1016/1

Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse

Emnekode: ØKA1016/1

Semester: Høst
Antall studenter: 160
Emne ansvarlig: Eirik Holm

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Knut Boye, Terje Heskestad, Eirik Holm: Kostnads- og inntektsanalyse, 10. utgave
Universitetsforlaget - Oslo 2017
ISBN;  9788215025261
343 sider

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Kostnads- og inntektsanalyse. Oppgavesamling med løsningsforslag. 10. utgave
Universitetsforlaget - Oslo 2017
ISBN;  978-82-15-02957-3 Boken foreligger først i august 2017

Om denne ikke foreligger før semesterstart brukes 9. utgaven av den samme;  ISBN: 978-82-15-01905-5

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L