Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > ØKA1017

Organisasjonsfag

Emnekode: ØKA1017

Semester: Vår
Antall studenter: 180
Emne ansvarlig: Roar Høstaker

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Jacobsen, Dag Ingvar og Thorsvik, Jan: Hvordan organisasjoner fungerer, 4. utg. Fagbokforlaget, 2013.

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L