Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > ØKA1025/1

Matematikk

Emnekode: ØKA1025/1

Semester: Høst
Antall studenter: 80
Emne ansvarlig: Henning Bueie

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Bjørnestad, Harald (2010) Matematikk for økonomi og samfunnsfag, 8. utgave, Høyskoleforlaget, ISBN 82-7634-756-8 
Bjørnestad, Harald (2010) Matematikk for økonomi og samfunnsfag, Løsningsforslag, 8. utgave, Høyskoleforlaget. ISBN 978-82-7634-757-9

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L