Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > ØKA2005

Introductory Econometrics

Emnekode: ØKA2005

Semester: Høst
Antall studenter: 40-50
Emne ansvarlig: Christer Thrane

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

A. H. Studenmund. 2017. Using Econometrics. A Practical Guide (7th edition). Pearson. Chapters 14-16 are not included in the course syllabus.

 See: https://www.pearsonhighered.com/program/Studenmund-Using-Econometrics-A-Practical-Guide-7th-Edition/PGM127403.html

Supplerende

Supplemental textbook for Norwegians:

 C. Thrane. 2017. Regresjonsanalyse. En praktisk tilnærming. Cappelen Damm Akademisk.

See: https://www.cappelendamm.no/_regresjonsanalyse-christer-thrane-9788202529147

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L