Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > ØKA2007/1

Mikroøkonomi 2

Emnekode: ØKA2007/1

Semester: Høst
Antall studenter: 40
Emne ansvarlig: Joachim Thøgersen

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

1. Varian, H. (2014): Intermediate Microeconomics. 9. utgave. Norton Forlag (V)

Resterende obligatorisk pensum gjøres tilgjengelig på Fronter.

2. , S.A. og Koscianski, J. (2002): Microeconomic Theory. Prentice Hall. (MK)

3. Grønn, E. (2004): Anvendt mikroøkonomi. Cappelen Akademisk Forlag. (EG)

4. Torp, H., Barth, E. og Magnussen, O. (1994): Arbeidsmarkedsøkonomi. RMS. (TBM)

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L