Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > OLA1011/2

Bedriftsetablering og grunnleggende økonomiforståelse

Emnekode: OLA1011/2

Semester: Høst
Antall studenter: 105
Emne ansvarlig: Gunhild Wedum

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Ostervalder, Alexander (2015). Business Model Generation. Gyldendal (288 sider)

Engelsåstrø, Gunnar (2016). ABC for ikke-økonomer. Universitetsforlaget.  (228 sider)

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Tale Skjølsvik og Kari Håvåg Voldsund; Forretningsforståelse, Cappelen Damm Akademisk (2016)

Kapittel 3: Side 31 til side 44

Kapittel 8: Forretningsmodell Side 125-side 148

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L