Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > OLA2005/1

Praksisemne BOL

Emnekode: OLA2005/1

Semester: Høst
Antall studenter: 25
Emne ansvarlig: Svein Bergum

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Filstad, C. (2017). Nyansattes organisasjonssosialisering, hele boka, 168 sider, Fagbokforlaget  (ny for året)

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

D Ábate C.P. m.fl (2009) “Making the Most of an Internship: an Empirical Study of Internship Satisfaction”, Academy of Management Learning & Education, Vol 8 No 4, s 527-539, 11 s.

 Denne hadde vi også i fjor

Supplerende

”Nyansatte trenger gode læringsarenaer”, Personal og ledelse 4-13, s 30-33, 4. s.

Gruman, J.A. (2006) “Organizational socialization tactics and newcomer proactive behavior: an integrative study”, Journal of Vocational Behavior, 69, s 90-104. 13 s.

Perrot, S. m.fl (2014) “Organizational Socialization Tactics and Newcomer Adjustment: the Moderating Role of Perceived Organizational Support”, Group & Organization Management, 39(3), 247-273.

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L