Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > OLA2008/1

Human Resources

Emnekode: OLA2008/1

Semester: Høst
Antall studenter: 65
Emne ansvarlig: Inge Hermanrud

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Egerdal, Å (2017). HR-boka. Gyldendal akademiske ISBN:  9788205499805. Utvalgte kapitler er pensum (nærmere info se forelesningsplan). Boka (andre kapitler)  brukes også i kurset  Personalarbeid.

Mikkelsen, A og Laudal, T  red. (2016) Strategisk HRM 1  Ledelse, organisasjon, strategi og regulering. 2. utgave. Cappelen akademiske.  ISBN/EAN: 9788202493974  Hele boka er pensum.

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L