Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > OLA2009/1

Grunnleggende personalarbeid

Emnekode: OLA2009/1

Semester: Høst
Antall studenter: 70
Emne ansvarlig: Svein Bergum (foreløpig)

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Egerdal .Å. red. (2017) HR-boka, Gyldendal Akademisk, Følgende kapitler er pensum: 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13,14,15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, totalt ca. 390 s

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Bloisi, W. (2007), An introduction to HRM, kap 1 om Introduction to personnel management and HRM, McGraw Hill. s 3-40.

Johansen, O. & Sætersdal H. (2017) HR og personalledelse, Fagbokforlaget, kap 6 om introduksjon av nye medarbeidere (20 s), s 119-140.

Mikkelsen A. & Lauvdal T. red (2016) HRM 2, kapittel 14 om medarbeidersamtaler (s175-211) og kap 16 om kompetanseutvikling (s, 238-276), Cappelen Damm Akademisk

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L