Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > OLA2010

Ledelse og arbeidsmiljø

Emnekode: OLA2010

Semester: Høst
Antall studenter: 60
Emne ansvarlig: Sveinung Berild

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Saksvik, P. Ø. og Christensen, M.  (2015). Arbeidshelsepsykologi på norsk. Bergen: Fagbokforlaget

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

I tillegg inngår disse tekstene i kompendier:

 1. Einarsen, L. A. og I. Vartdal (2016). Konflikter og mobbing på jobben. I: Mikkelsen, A., og T. Laudal (2016). HMS, etikk og internasjonale perspektiver, 2. utgave. Oslo: Cappelen Damm Akademisk (s. 367-404). Kompendium 1
 2. Ose, S. O. (2016). Sykefravær, HMS og inkludering. Oslo: Gyldendal akademisk. Utdrag, side 60-89. Kompendium 2
 3. Glasø. L. (2014). Følelsenes betydning i organisasjoner og ledelse. I: Skogstad, A. og S. Einar­sen. Ledelse på godt og vondt.2. utgave. Bergen: Fagbokforlaget (s. 231-258). Kompendium 1
 4. Harris, A. (2016). Stress, mestring og helsefremmende tiltak i organisasjoner. I: Einarsen, S. og A. Skogstad. Den dyktige medarbeider. 2. utgave. Bergen: Fagbokforlaget (s. 301-322). Kompendium 2
 5. Hernes, T. (2010). Forebygging, tidlig intervensjon og den norske IA-modellen. I: Hernes, T., I. Heum og P. Halvorsen (red.). Arbeidsinkludering. Oslo: Gyldendal Akademisk (s. 82-108). Kompendium 3
 6. Hetland, H. og J. Hetland (2009). Motivasjon og basale psykologiske behov i en arbeidslivskontekst. I: Saksvik, P. Ø. og K. Nytrø (red.). Klinisk organisasjonspsykologi. Oslo: Cappelen Akademisk (s. 139-158). Kompendium 4
 7. Knardahl, S. (2016). Arbeid, ledelse og helse. I: Mikkelsen, A., og T. Laudal (2016). HMS, etikk og internasjonale perspektiver, 2. utgave. Oslo: Cappelen Damm Akademisk (s. 338-366). Kompendium 2
 8. Matthiesen, S. B. (2016). Arbeidsglede i hverdagen: Hva skaper jobbtilfredshet og jobbengasjement i hverdagen? I: Einarsen, S. og A. Skogstad. Den dyktige medarbeider. 2. utgave. Bergen: Fagbokforlaget (s. 167-194). Kompendium 3
 9. Mikkelsen, A. (2002). Tiltakspakken. I: Mikkelsen, A. Tiltak mot sykefravær. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag (s. 71-89). Kompendium 3
 10. Nordvik, H. og E. Langvik (2011). Personlighet og yrke. I: P. Ø. Saksvik (red.). Arbeids- og organisasjonspsykologi: aktuelle tema til inspirasjon for et bedre arbeidsliv. Oslo: Cappelen (s. 78-111). Kompendium 4
 11. Pedersen, H. og S. Einarsen (2011). Arbeidsmiljøloven som rettesnor for det psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet. I: Einarsen, S. og A. Skogstad. Det gode arbeidsmiljø: krav og utfordringer. 2. utgave. Bergen: Fagbokforlaget (s. 392-419). Kompendium 1
 12. Sandvik, A. M. (2011). Ledelse av kunnskapsarbeid.Magma (s. 56-63). Kompendium 4
 13. Saksvik, I. B. og H. Hetland (2009). Endringsmotstand – begrepet analysert i et personlighetsperspektiv. I: Saksvik, P. Ø. og K. Nytrø (red.). Klinisk organisasjonspsykologi. Oslo: Cappelen Akademisk (s. 123-138). Kompendium 4
 14. Skogstad, A. (2011). Psykososiale faktorer. I: Einarsen, S. og A. Skogstad. Det gode arbeidsmiljø: krav og utfordringer. 2. utgave. Bergen: Fagbokforlaget (s. 16-41). Kompendium 1

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L