Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > PAD3001/2

Politikk, planlegging og partnerskap

Emnekode: PAD3001/2

Semester: Vår
Antall studenter: 30
Emne ansvarlig: Jon Helge Lesjø

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Amdam, Jørgen og Noralv Veggeland (2011). Teorier om samfunnsstyring og planlegging. Oslo: Universitetsforlaget (215 s.).

Røiseland, Asbjørn og Signy Irene Vabo (2016). Styring og samstyring - governance på norsk (2. utg.) Bergen: Fagbokforlaget (150 s.).

Aarsæther, Nils et al.,(red). (2012). Utfordringer for norsk planlegging. Kunnskap. Bærekraft. Demokrati. Kristiansand: Cappelen Damm. Høyskoleforlaget (310 s.).

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

*Aarsæter, N., & Ringholm, T. (2011). The rural municipality as developer entrepreneurial and planning modes in community development. Lex Localis- Journal of Local Self-Government, 9(4), 373 - 387. doi: 10.4335/9.4.373-387(2011).

*Brox, O. (1995). Dit vi ikke vil. Ikke-utopisk planlegging for neste århundre. (s. 71-93) Oslo: Exil.

*Bukve, O. (2012). Lokal og regional styring. Eit institusjonelt perspektiv. (kap. 7., s. 219-246). Oslo: Samlaget.

Flyvbjerg,B. et al. (2003), The megaprojects paradox. Kap. 1 i Flyvbjerg, B. Bruzelius, N. og Rothengatter, W. Megaprojects and Risks: An anatomy of ambition. Cambridge: Cambridge University Press (15 s.) https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1303/1303.7404.pdf

*Giddens, A. (2009). The Politics of Climate Change. (Ch.. 5, s 91-128) Cambridge: Polity.

*Hill, M. og Varone, F. (2017). The Public Policy Process (Seventh edition). (Ch. 8 Policy and Politics and Ch.11 Implementation. Pp. 141-163, 227-250). London: Routledge. 

Hompland, A. (2008). Forkledd samtid – Sosiologisk fantasi i scenariske konstruksjonar. Plan nr. 5 (s. 10-15).

*Jenssen, S (2011). Hierarkisk styring eller partnerskap? Konsultasjonsordningen mellom staten og kommunene (KS) i Norge – en ny arena for top-down-styring eller bottom-up-påvirkning? Nordiske Organisasjonsstudier vol 13 (4): 29-52.

*Kjær, A.M. (2004). Governance. Cambridge: Polity (Ch. 2., s 19-58).

*Olsen, J.P. (2014). Folkestyrets varige spenninger. (kap., s.41-69). Oslo: Universitetsforlaget.

*Osborne, S.P. (2010). The new public governance? London: Routledge. (Introduction, s. 1-16).

Pollitt, C. (2009): Partnerships, networks, joined-up governance, the information age (and all that). I C. Pollitt, The Essential Public Manager. Maidenhead: Open University Press (s. 52-83).

*Rothstein, B. (2012): “Good Governance”. I D. Levi-Faur, The Oxford Handbook of Governance. Oxford: Oxford University Press (s. 143-154).

*Selznick, P. (1984/1949). TVA and the Grass Roots. A study of Politics and Organization. (Utdrag: pp. 249-266) Berkeley: University of California Press.

Sørensen, E. (2006). Metagovernance. The Changing Role of Politician in Processes of Democratic Governance. The American Review of Public Administration. Vol 36(1), s. 98-114.

Sørensen, E. & J.Torfing (2005) The Democratic Anchorage of Governance Networks. Scandinavian Political Studies Vol 28 (3), s. 195-218.

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L