Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > PED1004/1

Pedagogisk utviklingsarbeid

Emnekode: PED1004/1

Semester: Høst
Antall studenter: 85
Emne ansvarlig: Ingrid Tvete

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Halland, Geir (2004) ”Læring gjennom stimulerende samspill – veiledning, vurdering og ledelse”, Bergen: Fagbokforlaget AS. ISBN: 82-450-0213-5. Hele boken. 310 sider

Pedersen, Peter Møller og Foged, Brita (red.), 2010, ”Nye tendenser i pædagogisk udviklingsarbejde”, Danmark Forlaget Systime Profession. ISBN: 978-87-90833-20-6. Hele boka. 253 sider

Sunnevåg, Anne-Karin (2012) «Utviklingsarbeid og endringsprosesser» Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.ISBN/EAN: 9788205423145. 44 sider

Tiller, Tom (2004): ”Aksjonsforskning i skole og utdanning”. Oslo: Cappelen Damm AS. ISBN: 9788276345384. Hele boka. 248 sider

Ødegård, Inger Karin Røe (2014) ”Pedagogisk entreprenørskap – en innovasjonsstrategi i lærerutdanning – en framtidsrettet læringsstrategi» Oslo: Cappelen Damm AS.

ISBN 978-82-02-44660-4. Hele boka. 135 sider

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

*Amundsen, S. (2015). Selvledelse som perspektiv i veiledning og coaching. Artikkel i Veivalg 2015, årbok for Veiledernettverket i Innlandet. (15 sider)

Bae, Berit (2005): Å se barn som subjekt – noen konsekvenser for pedagogisk arbeid i barnehage. Vedlegg til rapport: Klar, ferdig, gå: tyngre satsning på de små. Oslo: Barne- og familiedepartementet ( 15 sider) Tilgjengelig på nettet: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/barnehager/a-se-barn-som-subjekt---noen-konsekvense.html?id=440489 ISBN: 9788276347876

*Fullan, Michael (2014), «Kollektiv kapasitet på skole- og skoledistriktsnivå» (kapitel 3) og «Statens tilstand» (kapitel 4), side 59 - 115 i Fullan, Michael (2014) «Å dra i samme retning. Et skolesystem som virker.», Oslo: Kommuneforlaget.

*Hargraves , Andy and Fullan, Michael, «Investing in Capability and Commitment” (kapitel 4) og “Professional Capital” (kapitel 5) side 46 – 102 i Hargraves , Andy and Fullan, Michael (2012) “Professinal capital. Transforming teaching in Every School”, New York: Teachers College Press. kapitel 4 og 5

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L