Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > PED1006/1

Rådgivning og veiledning i pedagogiske virksomheter 1

Emnekode: PED1006/1

Semester: Vår
Antall studenter: 90
Emne ansvarlig: Anne Røisehagen

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Børresen, Marit Bjorvand (2013). Veiledning i barnehage og skole: samtaler til vekst. Vallset: Opplandske bokforlag. ISBN: 82-7518-119-4. 113 sider

Dovland, Kjersti (2013). Veiledning i grupper. Bergen: Fagbokforlaget ISBN:978-82-450-1274-3 175 sider. (ny bok)

Johannesen, Eva, Kokkersvold, Erling og Vedeler, Liv, (2010). Rådgivning: Tradisjoner, teoretiske perspektiver og praksis. Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN: 978-82-05-40056-6. 232 sider.

Skau, Greta Marie (2017). Gode fagfolk vokser. Personlig kompetanse i arbeid med mennesker. Cappelen Damm AS ISBN: 9788202547721. 160 sider 

Tveiten, Sidsel, (2013). Veiledning – mer enn ord … Fagbokforlaget AS, Bergen. 4. utgave. ISBN: 978-82-450-1451-8. 295 Del 1 - 130 sider.

(nytt  del 1)

Ulleberg, Inger (2004). Kommunikasjon og veiledning: en innføring i Gregory Batesons kommunikasjonsteori – med historier fra veiledningspraksis. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: 978-82-15-00491-4 176 sider

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

*Ruud, Anne Kirsti (2011). Hvorfor spurte ingen meg? Kommunikasjon med barn og ungdom i utfordrende livssituasjoner. Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN: 978-82-05-39133-8 Kapitel 1 og 2 – 28 sider

*Lauvås. Kirsti og Lauvås Per (2004). Tverrfaglig samarbeid – perspektiver og strategi (2.utgave). Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: 978-82-15-00538-6 Kapitel 1 – 45 side

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L