Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > PED1007/1

Rådgivning og veiledning i pedagogiske virksomheter 2

Emnekode: PED1007/1

Semester: Vår
Antall studenter: 90
Emne ansvarlig: Anne Røisehagen

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Bang, Susanne og Heap, Ken (1999). Skjulte ressurser: Om veiledning i gruppe. Oslo: Gyldendal Forlag AS. ISBN: 978-82-004-5117-4, 191 sider

Gjerde Susann, (2010). Coaching – hva hvorfor – hvordan. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN;978-82-450-0969-9 282 sider

Pettersen, Roar C og Løkke, Jon A. (2004). Veiledning i praksis – grunnleggende ferdigheter. Universitetsforlaget, Oslo. ISBN: 978-82-15-00494-5, 278 sider

Tveiten, Sidsel (2013). Veiledning – mer enn ord… (4. utg.). Fagbokforlaget AS, Bergen. ISBN: 978-82-450-1451-8. Del 2 - 150 sider. (nytt bare del 2)

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

*Drugli, May Britt og Onsøien, Ragnhild (2010). Vanskelige foreldresamtaler: Gode dialoger. Cappelen Akademisk Forlag AS, Oslo ISBN: 978-82-02-29310-9. Kapitel 1 og 3 – 35 sider

Gamst, Kari Trøften (2011). Profesjonelle barnesamtaler – Å ta barn på alvor. Universitetsforlaget As, Oslo. ISBN: 978-82-15-01851-5 Kapitel 8 – 36 sider

*Lauvås, Kirsti, Lauvås Per (2004). Tverrfaglig samarbeid- perspektiv og strategi (2.utgave). Oslo: Universitetsforlaget ISBN: 978-82-15-00538-6 Del 3 – 44 sider 

*Bjørndal, Cato R.P (2011). Det vurderende øyet. Observasjon, vurdering og utvikling i undervisning og veiledning (2.utgave). Oslo: Gyldendal akademisk.      ISBN: 978-82-05-41942-1 Kapitel 2 – 31 sider

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L