Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > PED1010/1

Examen philosophicum for bachelor i pedagogikk

Emnekode: PED1010/1

Semester: Høst
Antall studenter: 1000
Emne ansvarlig: Kåre Letrud

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Karlsen, G. (2009). Språk og argumentasjon for samfunnsvitere. Bergen: Fagbokforlaget. 2. utg. (207s)

Skirbekk G. og Gilje, H. (2007). Filosofihistorie. Oslo: Universitetsforlaget (Kap 2, 3, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 19, 21 ) (237s)

Stensmo, C. (1998). Pedagogisk filosofi. Bergen: Fagbokforlaget. (Kap. 1, 2, 7, 10) (98 s)

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Tollefsen, T., Syse, H. og Nicolaisen, R.F. (1998). Tenkere og ideer. Filosofiens historie fra antikken til vår egen tid. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap 4.3: Praktisk filosofi - etikk og politikk. (s 139-146. 7s)

Scheffler, I. (1974) Four Pragmatists - A critical introduction to Peirce, James, Mead and Dewey. NY, Routledge & Kegan Paul. Kap. 1.V, 1.VII. (58-64, 76-82.  14 s). Tilgjengelig fra http://ebookcentral.proquest.com/lib/hilhmr-ebooks/reader.action?docID=692963 

Magrini, J. (2010) How the Conception of Knowledge Influences Our Educational Practices: Toward a Philosophical Understanding of Epistemology in Education. Curriculum matters. 6. (6-27) Tilgjengelig fra http://dc.cod.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1014&context=philosophypub (21 s)

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L