Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > PEDD1001/1

Pedflex - Pedagogikkens grunnbegreper i teori og praksis

Emnekode: PEDD1001/1

Semester: Høst
Antall studenter: 70
Emne ansvarlig: Ingrid Tvete og Kari Skjaker

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Dysthe, Olga. Hertzberg, Frøydis. Hoel, Torlaug L. (2010). Skrive for å lære.Skriving i høyere utdanning (2. utgave). Oslo: Abstrakt forlag ISBN: 978-82-7935-293-8. (224 sider)

Imsen, Gunn (2014). Elevens verden (5. utg.) Oslo: Universitetsforlaget.  ISBN: 978-82-15-00737-3. Forord og del 1, side 11 – 54,  (43 sider), del 3, side 293 – 388 (95 sider) og del 4 s 391 – 480, (89 sider). 227 sider

Imsen, Gunn (2011). Hva er pedagogikk? Oslo: Universitetsforlaget. (134 sider) ISBN 9788215014906  

Johnson, David W., Johnson, Roger T., Haugaløkken, Ove K. & Aakervik Aage, (2006). Samarbeid i skolen. Pedagogisk utvikling - samspill mellom mennesker (4. utg.). Namsos: Pedagogisk psykologisk forlag.     (155 sider) ISBN978 82 7767 083 6

Pettersen, Roar C. (2005). Problembasert læring - for studenten. Oslo: Universitetsforlaget (Kap.1, 3, 4, 5 og 6) (117 sider) ISBN 9788215007502

Sum: 857 sider

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L