Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > PEDD1002/1

Pedflex - Læring og undervisning

Emnekode: PEDD1002/1

Semester: Høst
Antall studenter: 70
Emne ansvarlig: Ingrid Tvete og Kari Skjaker

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Læring og undervisning

Befring, Edvard (2012). Skolen for barnas beste : kvalitetsvilkår for oppvekst, læring, utvikling. Oslo: Samlaget. ISBN: 9788252179064  (285 sider)

Erdis, Mare og Bjerke, Ann-Karin, (2009). Juss for pedagoger. Bergen: Fagbokforlaget as. (107 sider) ISBN: 978-82-450-0723-7,

Imsen, Gunn (2014). Elevens verden (5. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.  ISBN: 978-82-15-00737-3. Del 2, side 57 – 289 (232 sider)

Lyngsnes, Kitt og Rismark Marit (2014). Didaktisk arbeid (3.utg.). Oslo: Gyldendal Akademiske (200 sider) ISBN 9788205447103

Raaheim, Arild (2010). Læring og undervisning. Bergen Fagbokforlaget ISBN 9788245011135 (182 sider)

Sand, Sigrun (2016). Ulikhet og fellesskap – flerkulturell pedagogikk i barnehagen (2.utgave).Vallset: Oplandske Forlag. ISBN: 978-82-7518-153-2. (220 sider)

Wilson, Dordy; Hausstätter, Rune S. og Lie, Branca (2010). Spesialundervisning. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN: 978-82-450-0871-5. (166 sider)

Sum: 1107

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L