Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > PEDD1003/1

Pedflex - Utdanning og sosialiseringshistorie

Emnekode: PEDD1003/1

Semester: Høst
Antall studenter: 40
Emne ansvarlig: Ingrid Tvete og Kari Skjaker

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Befring, Edvard (2012). Skolen for barnas beste : kvalitetsvilkår for oppvekst, læring, utvikling. Oslo: Samlaget. ISBN: 9788252179064  (285 sider)

Bø, Inge (2012). Barnet og de andre (4.utg.). Oslo: Universitetsforlaget 9788215019253 (336 sider)

Thuen, Harald (2017). Den norske skolen. Utdanningssystemets historie. Oslo: Abstrakt forlag. ISBN: 978-82-7935-389-8 (286 sider)

Øia, Tormod og Fauske Halvor (2010). Oppvekst i Norge (2. utgave). Oslo: Abstrakt forlag AS ISBN: 978-82-7935-292-1. (356 sider)

 

Sum: 1029 sider med kapitel fra Thuen i kompendium

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

*Thuen, Harald (2008) «Om barnet». Oslo: Abstrakt Forlag AS. ISBN: 978-82-7935-250-1. I kompendium:Del II: «Det formbare barnet – Modernitetens gjennombrudd side 51 – 102 (51 sider)

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L