Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > PEDD1004/1

Pedflex - Samfunn og utdanningspolitikk

Emnekode: PEDD1004/1

Semester: Vår
Antall studenter: 40
Emne ansvarlig: Ingrid Tvete og Kari Skjaker

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Samfunn og utdanningspolitikk

Ekholm, M., Lund, T., Roald, K. og  Tislevoll, B. (2010). Skoleutvikling i praksis. Oslo: Universitetsforlaget ISBN 9788215015965 (224 sider)

Mausethagen, Sølvi (2015). Læreren i endring? Om nye forventninger til lærerprofesjonen og lærerarbeidet. Oslo: Universitetsforlaget AS. ISBN: 9788215024523  (144 sider)

Monsen, Lars; Bjørnsrud, Halvor; Nyhus, Lene og Aasland, Bjørn (red.) (2009). Kvalitet i skolen. Forskning, erfaringer og utvikling. Oslo: Cappelen Damm.  ISBN: 978-82-02-28621-7. (218 sider)

Sinnes, Astrid (2015). Utdanning for bærekraftig utvikling. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 9788215024714  (180 sider)

Østrem, Solveig og Hennum, Bernt Anderas (2016). Barnehagelæreren som profesjonsutøver. Oslo: Cappelen Damm Akademisk ISBN978-82-0248244-2 (138 sider)

Sum: 920 inkludert artikkel i kompendium

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Irgens, E.J. (2014). Skolen som lærende organisasjon. I: Postholm og Tiller (red.) Profesjonsrettet pedagogikk. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, s. 283-298 (kapitel 15) (Artikkel, elektronisk tilgjengelig: http://docplayer.me/11453036-Eirik-j-irgens-skolen-som-laerende-organisasjon.html (16 sider)Kompendium

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L